Trash Trek – hva betyr det?

Mange på laget vårt lurer på hva Trash Trek betyr, så vår veileder Lars spurte en han jobber med som er fra England, og han visste heller ikke. Han mente det var mer et amerikansk uttrykk.

Heldigvis hadde han en gammel Dictionary i skuffen sin, i tilfelle han skulle glemme sitt eget språk, og der sto følgende:

Betydningen av Trek
Betydningen av Trek

Så da tolker vi Trash Trek til: Søppelets lange vanskelige reise  – eller noe i den duren. Du kan tolke selv.

Trek er nok et gammelt (amerikansk) uttrykk som beskriver det å gjøre en lang vanskelig reise langs et trekk/ en vei, kanskje mot det forjettede land i vest? De kunne for eksempel bruke okse-kjerre.