Smakeprøve på en runde vi har

Runden vi viser her er den største vi har i år. Den leverer folkene, kjører melkemaskinen og leverer mat til dyrene