Neste øving

Neste øving er 6. juni. Da skal vi øve på sensorer.

Stoppe på strek, Line follower (enkel) og kanskje avansert hvis vi får tid. Avansert er at vi bruker lysrefleksjon i stedet for fargegjenkjenning på streken.