Neste øving lørdag 13. juni

Vår nest siste øving før sommeren er lørdag 13. juni

Da skal vi øve på line follower som styres med reflektert lys. Det er litt mer komplisert enn den som styres av farge. Hvis du studerer den videoen der Synne kjører etter linje (innlegg fra lørdag 6. juni), ser du at roboten gynger frem og tilbake langs linja. Den bør kunne følge linja 100% rett frem, men det er litt mer komplisert. Da må man kunne styre servomotorene med matematiske funksjoner.

Hvis vi får tid skal vi se litt på gyro også. Men vi har dårlig erfaring med gyro fra tidligere år, så vi får se.

Under ser du blokkene i EV3-software’en for variabler og funksjoner.

Variabler og funksjoner
Variabler og funksjoner