Visning av robotkjøring for 5-7 klasse på Heer skole

Tjo-hoi!
GeekinAround skal ha visning for 5-7 klasse på Heer Skole mandag 18. november i langfriminuttet!

Vi kontaktet skolen for en tid tilbake, og fikk i stand en visning for 5-7 klasse. Vi håper noen fra klassene vil være med på laget vårt neste år. Vi trenger både gutter og jenter! Derfor håper vi at dette kan få noen til å bli med på laget vårt.

Invitasjon – Visning av Robotkjøring

Vi har dessverre ikke tid til å vise til alle klassene, derfor blir det bare 5-7 denne gangen.