Øving Lørdag 11 sept

Forskningen hadde veldig bra fremdrift i dag. Vi hadde allerede satt opp en del temaer vi ønsket å forske på, og i dag valgte vi ut de temaene vi ønsket å gå videre med. Vi har en god følelese i år for forskningen.

På robotkjøringen fikk vi også god fremdrift. Vi kan dessverre ikke vise detaljerte bilder eller videoer av dette enda, men senere skal vi vise litt kanskje. Vi fant en måte å ta lekeboksen i nedre hjørne, og en bra metode for å ta de to metanbeholderne. Enda gjenstår mye programmering, men vi er på god vei synes vi.

Endelig kom også oppgaven på norsk. Vi fikk ikke sett så mye på den siden vi bruker den originale versjonen, men vi skal studere den norske i detalj senere selvsagt.

Forside-challenge