Besøk hos Follo Ren 9 September

I dag har vi vært hos Follo Ren.  Vi traff prosjektleder Astri Thomassen Ekroll.  Det var så interessant at vi glemte å ta bilder, men dette fant vi på nett.

Bilde av Astri fra Fagbladet

Bilde av Astri fra Fagbladet

 

Vi lærte en masse bl.a.:

– Hvordan fokus tidligere har vært på håndtering av avfall, mens man nå også må fokusere på å designe for enkel avfallshåndtering.

– Om avfallspyramiden som viser at det er mest å spare på å redusere avfallet.

– Det meste av restavfallet fra husstandene i Follo er matavfall.

På kvelden hadde vi vanlig øving der vi oppsummerte det vi har lært i dag og robotgruppa bygde en løftearm.